BRA KASINO

Kasinolagen i Sverige

Det har varit lagligt med kasinon i Sverige sedan 1999. För närvarande finns fyra kasinon i landet och det allra första öppnades i Sundsvall. Alla är filialer av Casino Cosmopol och förutom i Sundsvall finns de i Stockholm, Malmö och Göteborg. Casino Cosmopol är ett dotterbolag till AB Svenska Spel, vilket i sin tur ägs till 100 procent av svenska staten.

Den svenska kasinoverksamheten regleras av kasinolagen (1999:355) och enligt denna får det i Sverige endast finnas sex kasinon. Tillstånd för att bedriva kasinoverksamhet får bara ges till bolag som ägs helt och hållet av svenska staten, direkt eller indirekt. Enligt lagen klassas kasinospel som tärningsspel, roulettespel, kortspel och liknande som hålls i lokaler vilka används huvudsakligen för detta syfte, alltså ett kasino.

Enligt lag ska en entréavgift tas ut vid varje besök. Att dricksa personalen är inte tillåtet och den högsta insats som kan göras uppgår till två prisbasbelopp (under 2013 är detta alltså 89 000 kronor).

Vem får besöka ett svenskt kasino?

För att beviljas tillträde till ett av Sveriges fyra kasinon måste man ha fyllt 20 år och kunna legitimera sig med ett giltigt ID-kort eller pass. Den som inte uppfyller dessa krav släpps inte in. Den som är anställd eller funktionär på ett kasino får inte heller komma in som besökare på någon av de olika filialerna. Som en del av det åtgärdsprogram som skapats för att begränsa bland annat spelberoende, är det också möjligt för en besökare att själv be om att inte bli insläppt under en viss tidsperiod.

Casino Cosmopol måste också föra ett register över alla besökare. Syftet med detta är att avslöja och förebygga brott och vad det innebär för besökaren är att personliga uppgifter samt tidpunkter för besök sparas i fem år. De uppgifter som kasinot måste spara är namn, personnummer och postadress. Ett fotografi tas också av besökaren.

Varför ska staten äga kasinon?

De flesta samhällen som genom historien beslutat att legalisera hasardspel och kasinon och låta dessa drivas av staten grundar detta beslut på två huvudskäl. Det första är det moraliska. Här betonas samhällsansvaret och den ökade möjligheten att begränsa spelverksamhetens skadeverkningar som statlig kontroll ger. Det andra skälet är att säkra en inkomst till statskassan. Kasinospel ger hög avkastning och många stater ser hellre att detta återinvesteras i samhället än hamnar i händerna på privatpersoner. Dessa motiveringar ligger till grund även för den svenska kasinolagstiftningen. Marknadsföringen av svenska kasinon måste därför vara ”socialt ansvarstagande”.

Avsikten med att endast tillåta statligt ägda kasinon i Sverige framgår av förarbetena till lagen. Vid den tidpunkten, 1998, var kasinospel olagliga endast i Sverige och Irland. Ett av syftena med att legalisera internationella kasinospel var att minska den illegala spelverksamheten, vilket hade skett i både Danmark och Finland sedan de introducerat statligt kontrollerade kasinon. Avsikten var också att begränsa andra typer av kriminell verksamhet som ofta förekommer i samband med spel, till exempel pengatvätt. Samtidigt räknade man med att kasinospelen skulle generera en stor vinst till statskassan och även skapa många nya jobb då kasinon i allmänhet kräver stor personal.

Spelformer på ett kasino

I allmänhet kan de hasardspel som spelas på kasinon delas upp i tre kategorier: kortspel, roulettespel och tärningsspel. Det finns flest variationer av kortspel. Man skiljer också på bordsspel och automatspel. Bordsspel är de spel som normalt spelas vid ett bord med en dealer som styr spelet. Automatspel innebär precis som det låter enarmade banditer eller andra typer av spelautomater. På vissa ställen i världen är endast det senare tillåtet. Nedan ges en överblick av de vanligaste och populäraste spelformerna på kasinon.

Roulette

Ordet roulette kommer av franskans uttryck för ”litet hjul”. Precis som det låter, består spelet av en roterande cirkelformad skiva med 37 numrerade fack, vartannat svart och vartannat rött, samt en fast skål. Skivan snurras åt ena hållet och en kula åt det motsatta, tills kulan slutligen hamnar i ett av facken. Roulette är helt och hållet ett slumpspel och deltagarna satsar pengar på var de tror kulan kommer att hamna. Det går att satsa på antingen ett specifikt nummer, ett udda eller jämnt nummer eller också på en färg.

Black jack

Black jack är ett kortspel som spelas mellan dealer och spelare. Spelet går ut på att spelaren ska uppnå talet 21 eller komma så nära talet som möjligt och fortfarande ha bättre kort än dealern. Totalsumman av korten får dock inte överstiga 21. Klädda kort är värda 10 och ett äss kan vara antingen 11 eller 1. Spelet inleds med att två öppna kort delas ut till varje spelare och spelarna får sedan välja om de vill stanna eller dra sig ur. Reglerna för black jack varierar ibland från kasino till kasino och därför finns kortspelet i ett stort antal olika versioner.

Craps

Craps är ett tärningsspel där deltagarna satsar pengar på resultatet av kastade tärningar. Det kan antingen röra sig om enstaka resultat eller om en serie. De grundläggande reglerna för spelet ser ut på följande sätt: tärningarna kastas av en shooter och de övriga deltagarna satsar då på eller emot denne enligt ”pass” eller ”don’t pass”. Det första kastet kallas för come out. Får man då resultatet 2, 3 eller 12 kallas detta craps och de som satsat på pass förlorar. Att slå 7 eller 11 heter natural och innebär att de som satsat på passvinner. Blir totalsumman 4, 5, 6, 8, 9 eller 10 har en point etablerats och shootern får då fortsätta kasta tärningarna till dess att antingen pointnumret upprepas eller att en sjua kastas. Upprepas pointnumret, vinner shootern. Slås en sjua, förlorar denne.

Texas hold’em

Texas hold’em är en pokervariant som blivit mycket populär på kasinon under senare tid. Det är också den form av poker som spelas i turneringen World Series of Poker. Som alla andra former av poker går texas hold’em ut på att vinna en pott som satsats av deltagarna själva. Den spelare som efter ett antal givar har den bästa handen vinner. Två slutna kort delas först ut till varje spelare, sedan läggs sammanlagt fem gemensamma kort ut på bordet under flera satsningsrundor. Dessa kan varje spelare använda för att forma en hand på fem kort.

Berömda kasinon

Bland världens mest berömda kasinon ryms både gammalt och nytt, orientaliskt och västerländskt. De klassiska spelhusen som etablerades på 1800-talet har inte rum för något annat än spel medan de nyare kombinerar lyxhotell, ett flertal restauranger och ett större nöjesutbud med spelverksamheten.

casino bonus

Casino de Monte Carlo, Monaco

Casino de Monte Carlo etablerades redan på 1850-talet med förhoppningen att kasinot skulle utgöra en välkommen inkomstkälla för det nästan bankrutta furstendömet. Det dröjde dock ytterligare ett årtionde innan affärerna började blomstra. Kasinot utgör än idag en viktig inkomstkälla för furstefamiljen Grimaldi. Här erbjuds roulette, stötpoker, black jack, trente et quarente, craps och baccarat samt enarmade banditer för den som känner för något mindre komplicerat. Kasinot är endast tillgängligt för utlänningar eftersom monegasker sedan början varit förbjudna att besöka det. Förbudet grundades på de religiösa och moraliska skäl.

The Venetian, Macau

The Venetian är det största kasinot i världen och inhyst i en byggnad som är världens sjätte största byggnad baserat på golvyta. Kasinot stod klart 2007 och här ryms närmare 3000 rum, en inomhusarena med plats för 15 000 åskådare samt ett nätverk av kanaler som trafikeras av gondoler. Själva kasinot är inhyst i ett enda rum men är uppdelat i fyra delar med olika teman. Separat från detta finns även Paiza Club, som endast är öppet för särskilt inbjudna vilket innebär de gäster med störst köpkraft. De flesta hasardspel finns representerade här, endast några ovanligare former av poker och baccarat erbjuds inte.

Casino Baden-Baden, Tyskland

Kasinot är inhyst i palatset Kurhaus som också rymmer balsalar vilka används för konserter, danstävlingar och mässor. Det öppnades redan 1838 och inreddes i en stil tänkt att efterlikna slottet i Versailles. Det har också kallats världens vackraste kasino. Här kan man alltså spela poker, black jack och roulette i extravaganta salonger som inspirerade Dostojevskijs kortroman ”Spelaren”.   Inträdet kostar fem euro och en insats på mellan två och femtio euro krävs för att få delta i spelen.

Caesar’s Palace, Las Vegas

Caesar’s Palace har funnits på Las Vegas berömda kasinogata The Strip sedan 1966. Kasinot är också hemvist för världens största pokerturnering, World Series of Poker. Konstruktionen och inredningen är romerskinspirerade och gästerna serveras av personal i toga. Trots att det är en av de äldre inrättningarna i staden kan Caesar’s Palace fortfarande mäta sig med andra kasinon när det gäller lyx. Här finns också alla upptänkliga spelformer på en kasinoyta som mäter mer än 15 000 kvadratmeter. Nästan fyra tusen rum finns tillgängliga för gäster som kan spendera sina pokervinster i de många märkesbutiker som också ryms i hotellkomplexet.

casino bonus

Kasinots historia

Kasinon har existerat i olika former sedan 1600-talet men hasardspel har en betydligt längre historia än så. Det går att hitta bevis på att vadslagningsspel har förekommit i stort sett alla kulturer och samhällen genom historien. Tärningsspel avbildades bland annat i pyramiderna i Egypten och koldatering av dessa målningar indikerar att denna form av spel är åtminstone 4000 år gammal. Hasardspel och betting var även vanligt förekommande i romarriket och antikens Grekland. Allmänt attityder till spel har under alla århundraden svängt mycket. Under relativt korta tidsperioder har samhällen gått från fördömande av hasardspel på moraliska grunder till legalisering av kasinon, för att sedan återgå till förbud.

Det första kasinot

Det första riktiga kasinot öppnades 1683 i Venedig. Innan dess hade spelande förekommit flitigt bland Venedigs adel men varit olagligt och därför endast möjligt på privata klubbar, så kallade rodotti. Venedigs regering insåg snart att det var omöjligt att förbjuda dessa spel. Därför fattade de beslutet att istället öppna en statligt ägd lokal helt tillägnad hasardspel i en flygel till San Moisé-palatset. Den gavs namnet Il Rodotto. Officiellt var kasinot öppet för allmänheten men den klädkod och de insatser som krävdes gjorde att endast de rikaste hade råd att spela där. Kasinot stängdes slutligen 1774 med motiveringen att den allmänna moralen måste bevaras. De venetianska härskarna oroade sig över de spelproblem som adeln hade utvecklat.

Ordet ”kasino” kommer från italienskans ord för hus, ”casa”. Det användes ursprungligen om villor och andra bostadshus men kom sedan att vara likställt med lokaler där baler, musikframträdanden och hasardspel anordnades. Användandet av ordet kasino för spelhus blev vanligt först på 1800-talet även om inte alla inrättningar som kallades kasinon erbjöd hasardspel.

Spelhusens spridning

Idén som låg till grund för Il Rodotto spreds sedan till andra europeiska länder, allteftersom nationella ledare försökte lista ut hur de bäst skulle förhålla sig till folkets förkärlek för hasardspel. Många insåg att statligt ägda kasinon kunde innebära stora intäkter för staten men privatägda kasinon tilläts också. Den växande kasinoindustrin och den slumpmässiga naturen av hasardspel fångade matematikernas intresse och gav upphov till sannolikhetsteorin. Lagliga kasinon blev förhållandevis vanliga i Europa under 1800-talet och ansågs mycket fashionabla. Några av de idag mest välkända kasinohusen öppnade under den här tiden, bland annat i Monte Carlo och Baden-Baden.

Europeiska kolonisatörer förde sedan med sig sina spelvanor till Nordamerika och hasardspelen blev snabbt populära där. Efter den amerikanska revolutionen växte spelindustrin med myndigheternas välsignelse och kasinon etablerades både i stora och små städer samt på flodbåtar. Kasinon, eller salooner som de kallades, var en viktig del av den vilda västern och erbjöd nybyggare och äventyrare en plats att mötas och spela. De flytande kasinon som trafikerade Ohio- och Mississippi-floderna var särskilt populära. Moralkonservatismen fick dock ett uppsving i USA under början av 1900-talet. Till följd av detta förbjöds de flesta former av spel i landet, vilket resulterade i att spelindustrin gick under jorden. Efter depressionen legaliserades hasardspel igen i Nevada i hopp om att det skulle medföra ett välbehövligt kassatillskott för staten. Här föddes det moderna, eleganta kasinot som kom att sätta städerna Reno och Las Vegas på kartan och bli en förebild för många kasinon på andra håll i världen.

Registrera dig hos Luckland Casino och hämta dina insättningsbonusar idag!

Luckland Casino är ett av de nyaste online casinon på nätet. Luckland har tidigare varit aktiva på den utländska casino marknaden, men har nu valt att erbjuda sina förmånliga casino bonusar och free spins till svenska casino marknaden. Det märks verkligen att Luckland satsar stort på den svenska casino marknaden med sina oslagbara free spins bonusar varje vecka till nuvarande och registrerade spelare och med sina insättningsbonusar på dina tre första insättningar hos Luckland. Om du registrerar ett konto idag hos Luckland Casino får du upp till 4000 kr i bonus plus 30 gratissnurr på spelautomaten Starburst, så vad väntar du på? Hämta din Luckland Casino bonus idag hos Lucklandcasino.se

Sveriges bästa casino recensionssida MrCasinoOnline.Com - Hämta Gratis Casino Bonus Idag!

Hos MrCasinoOnline.com hittar du regebundet nya casinon online, svenska casino bonusar och free spins bonusar. MrCasinoOnline´s experter recenserar och värderar varje vecka nya svenska casinon kampanjer och erbjudanden. Vi rekommenderar att du prenumererar på MrCasinoOnline´s nyhetsbrev som varje vecka är fylld med nya free spins, en exclusive casino bonus, esport bonusar, casino online kampanjer och mycket mer. Hos MrCasinoOnline hittar du över 100 casino recensioner över de allta bästa och mest förmånligaste svenska casinon på nätet.

Hitta de senaste NetEnt Casinos hos Netent casino list!

Om du är en rutinerad casino spelare så är du absolut bekant med Net Entertainment och dess kända spelautomater. Hos Netentcasinolist.se hittar du regelbundet de nyaste netent casinos, netent bonus, netent free spins och netent spelautomater samlande på en och samma plats. Hos netent casino list i Sverige har du alltid en uppdaterad netent casino lista. Vi rekommenderar att du prenumererar på netent casino list nyhetsbrev som varje vecka är fylld med nya netent casino i Sverige, netent casino list och netent casino bonusar.